PRIVACYVERKLARING, LID WORDEN EN INFORMATIE 2021/2022

 

PRIVACYBELEID DANTE EINDHOVEN

Dante Eindhoven verwerkt je persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) plaats vindt. De AVG, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, is een Europese privacywet die in de hele Europese Unie geldt en waarborgen biedt voor de bescherming van de privacy van natuurlijke personen.

De tekst van de AVG kun je vinden op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op Stichting Dante Alighieri Eindhoven, hierna Dante Eindhoven genoemd.
Als je cursist wordt bij Dante Eindhoven of je hebt je ingeschreven voor het lezingenprogramma, ga je een overeenkomst met ons aan en geef je je naam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer (vast/mobiel) aan ons op, zodat je kunt worden opgenomen in de administratie van Dante Eindhoven en wij je kunnen informeren over je cursus en de bijeenkomsten van Dante Eindhoven. In de administratie leggen wij ook de begindatum van je inschrijving vast.

Wil je de volledige privacyverklaring van Dante Alighieri Eindhoven lezen, klik dan hier.

 

CURSUSSEN

 

TARIEVEN

De  tarieven voor 1,5 uur les, 25x (inclusief de  contributie) zijn:

  • Voor de leerjaren 1, 2 en 3: basisbedrag van € 210 (uitgaande van een bezetting van minimaal 11 cursisten).
  • Voor de leerjaren 4 en hoger: basisbedrag van € 225 (uitgaande van een bezetting van minimaal 11 cursisten).

Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

 

  • Voor de conversatiecursussen Al Bar: basisbedrag € 75 voor leden, € 100 voor niet-leden (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8).
  • Voor de literatuurcursus: basisbedrag van € 225 (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8).

Bij minder dan 7 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

 

Bij de inschrijving maakt de cursist het basisbedrag  over. Na betaling hiervan is de inschrijving voltooid en kan hij zeker zijn van een plaats. Indien na begin van de cursus blijkt dat een aanvullend bedrag verschuldigd is, dan krijgt hij hiervan bericht.

 

BETALING LESGELD 

Het verschuldigde lesgeld dient  te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

Uiteraard is nog steeds de familiekorting van toepassing. Het 2e (en volgende) gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, mag op het lesgeld cq. - als geen cursus wordt gevolgd - op de contributie € 5 in mindering brengen.

 

 

RESTITUTIE

Indien je door omstandigheden toch niet aan de nieuwe cursus kunt deelnemen en ons daarvan bericht stuurt vóór aanvang van de cursus, dan wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Ná aanvang van de cursussen vindt geen restitutie meer plaats.

 

START CURSUSSEN

Een cursus bestaat uit 25 lessen per week; een les duurt 1½ uur.

De meeste lessen beginnen  in de week (39) van maandag 27 september 2021.

 

Alle cursusdata staan bij de betreffende cursussen vermeld, echter in overleg met de docente kan hiervan worden afgeweken.

Zonder onverwachte onderbrekingen eindigen de cursussen  begin april 2022.

Na overleg met Chris Lagraauw is het mogelijk tijdens het seizoen in te stappen in een cursus.

 

INSCHRIJVING CURSUSSEN

Dit kan op onze website via ‘Mijn Dante’. Onder de tab Cursussen staat een uitgebreide handleiding.

De inschrijving dient uiterlijk 13 september ( 2 weken voor aanvang van de lessen) plaats te vinden, anders kan een plaats niet worden gegarandeerd.

We verzoeken je tegelijk met de inschrijving het verschuldigde lesgeld/basisbedrag over te maken, echter ook weer uiterlijk voor 13 september.

Mocht het  niet lukken om in te loggen of je in te schrijven, aarzel dan niet contact op te nemen met een van de volgende bestuursleden:

Chris Lagraauw, cursuscoördinator (telefoon  0492-841706) of per e-mail.

Frits Kersten, penningmeester (telefoon 06-51962656) of per e-mail.

 

BEËINDIGING CURSUS EN/OF LIDMAATSCHAP 

Cursisten die in het seizoen 2021/2022 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl . Wil je daarbij ook aangeven of je al dan niet lid wenst te blijven?

 

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap bied je de mogelijkheid om lezingen en films bij te wonen, die in de periode september tot en met april worden georganiseerd. Als je een cursus Italiaans volgt ben je automatisch lid.

 

CONTRIBUTIE

Het boekjaar van Stichting Dante Alighieri Eindhoven loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

De contributie bedraagt € 30 per boekjaar voor het eerste ingeschreven lid en € 25 per jaar voor elk volgend gezinslid, dat woont op hetzelfde adres als het eerste lid. Betaling van de contributie dient elk jaar vóór 1 september te geschieden op onze bankrekening NL52INGB0000012373 t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

 

INSCHRIJVEN

Voor inschrijven als nieuw lid (niet voor het volgen van een cursus): klik hier

Bestaande leden hoeven zich niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. Door betaling van de jaarlijkse contributie blijf je automatisch ook voor het volgende seizoen lid. Dante Eindhoven kent niet het systeem van automatische incasso van de contributie; je wordt verzocht deze zelf over te maken.

 

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus schriftelijk is opgezegd. Dat kan per e-mail aan info@danteeindhoven.nl of desgewenst per post gericht aan de ledenadministratie, p/a Koningin Julianalaan 2, 5582 JV Waalre.

 

LEZINGEN EN FILMS

Er zijn circa 9 lezingen en/of films per jaar. De lezingen zijn voornamelijk in het Nederlands.

De onderwerpen van de lezingen betreffen de vele aspecten van de Italiaanse cultuur en samenleving, zoals architectuur, literatuur, beeldende kunsten, geschiedenis, politiek en muziek. De cursisten wordt aangeraden ook de lezingen die in het Italiaans gehouden worden bij te wonen, als interessante en nuttige aanvulling op de taalcursus.

De films zijn Italiaans, met Nederlandse ondertiteling. De stichting heeft inmiddels een groot aantal DVD's in bezit, die op verzoek voor bepaalde tijd aan de leden ter beschikking worden gesteld. Voor een overzicht van deze DVD's zie onder de tab 'Lezingen' de 'Filmotheek'. Daar staat een lijst van de titels en van de voorwaarden waaronder de DVD's worden uitgeleend.

De eerste lezing van het jaar (nieuwjaarslezing) en de laatste lezing (Serata di Fine Stagione) hebben een extra feestelijk tintje, met hapjes en drankjes.

 

START LEZINGEN

vrijdag 10 september 2021, tijdens de landelijke danteweek.

 

HET ACADEMISCH GENOOTSCHAP

De bijeenkomsten vinden plaats in het Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Zie ook: www.academischgenootschap.nl . Kijk aldaar onder contact/routebeschrijving.

 

 

 

Lidworden | 160
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv