INFORMATIE 2022-2023

TAALCURSUSSEN BIJ DANTE EINDHOVEN
Dante in Florence

TARIEVEN
De  tarieven voor 1,5 uur les, 25x (inclusief de  contributie) vind je bij de cursusinformatie

BETALING LESGELD 
Betaal het verschuldigde cursusgeld via IDEAL op deze website (bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven).
Uiteraard is er ook familiekorting van toepassing. Het 2e (en volgende) gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, mag op het lesgeld cq. - als geen cursus wordt gevolgd - op de contributie € 5 in mindering brengen.

RESTITUTIE
Indien je door omstandigheden toch niet aan de nieuwe cursus kunt deelnemen en ons daarvan bericht stuurt vóór aanvang van de cursus, dan wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Ná aanvang van de cursussen vindt geen restitutie meer plaats.

START CURSUSSEN
Een cursus bestaat uit 25 lessen per jaar (= een les van 1½ uur. per week).
De meeste lessen beginnen  in de week  van maandag 19 september 2022.
Alle cursusdata staan bij de betreffende cursussen vermeld, echter in overleg met de docente kan hiervan worden afgeweken.
Zonder onverwachte onderbrekingen eindigen de cursussen  begin april 2023.
Na overleg met de cursuscoördinator is het mogelijk tijdens het seizoen in te stappen in een cursus.
Direct naar lesrooster en inschrijven.

INSCHRIJVING CURSUSSEN
Dit kan op onze website via ‘Mijn Dante’. Onder de tab Cursussen staat een uitgebreide handleiding.
De inschrijving dient uiterlijk 1 september ( dus ca 2weken voor aanvang van de lessen) plaats te vinden, anders kan een plaats niet worden gegarandeerd.
Let op: Pas na betaling is de inschrijving een feit.

Mocht het  niet lukken om in te loggen of je in te schrijven, aarzel dan niet contact op te nemen met een van de volgende bestuursleden:

Elena Digirolamo cursuscoördinator (v.a. febr.2023), per mail.
Janneke Bruintjes, voorzitter, telefoon  06 22652769,  of per e-mail.
Frits Kersten, penningmeester, telefoon 06-51962656, of per e-mail.
Direct naar lesrooster en inschrijven.

LESLOCATIES
De taalcursussen van Dante Eindhoven vinden plaats in het Sint-Joriscollege college in Eindhoven, de conversatiecursussen in het Parkhotel Eindhoven. Daarnaast  soms ook nog op enkele leslocaties in de regio van Eindhoven.

BEËINDIGING CURSUS EN/OF LIDMAATSCHAP
Cursisten die in het seizoen 2022-2023 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl . Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

Meer informatie over het lidmaatschap van Dante Eindhoven.

 

Lid worden Overzicht