INFORMATIE 2021/2022

TAALCURSUSSEN BIJ DANTE EINHOVEN
Dante in Florence

TARIEVEN
De  tarieven voor 1,5 uur les, 25x (inclusief de  contributie) vind je bij de cursusinformatie

BETALING LESGELD 
Het verschuldigde lesgeld dient  te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.
Uiteraard is er ook familiekorting van toepassing. Het 2e (en volgende) gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, mag op het lesgeld cq. - als geen cursus wordt gevolgd - op de contributie € 5 in mindering brengen.

RESTITUTIE
Indien je door omstandigheden toch niet aan de nieuwe cursus kunt deelnemen en ons daarvan bericht stuurt vóór aanvang van de cursus, dan wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Ná aanvang van de cursussen vindt geen restitutie meer plaats.

START CURSUSSEN
Een cursus bestaat uit 25 lessen per week; een les duurt 1½ uur.
De meeste lessen beginnen  in de week (39) van maandag 27 september 2021.
Alle cursusdata staan bij de betreffende cursussen vermeld, echter in overleg met de docente kan hiervan worden afgeweken.
Zonder onverwachte onderbrekingen eindigen de cursussen  begin april 2022.
Na overleg met de cursuscoördinator is het mogelijk tijdens het seizoen in te stappen in een cursus.
Direct naar lesrooster en inschrijven.

INSCHRIJVING CURSUSSEN
Dit kan op onze website via ‘Mijn Dante’. Onder de tab Cursussen staat een uitgebreide handleiding.
De inschrijving dient uiterlijk 13 september ( 2 weken voor aanvang van de lessen) plaats te vinden, anders kan een plaats niet worden gegarandeerd.
We verzoeken je tegelijk met de inschrijving het verschuldigde lesgeld/basisbedrag over te maken, echter ook weer uiterlijk voor 13 september.
Mocht het  niet lukken om in te loggen of je in te schrijven, aarzel dan niet contact op te nemen met een van de volgende bestuursleden:
Janneke Bruintjes, cursuscoördinator A.I. (telefoon 06-51131475) of per e-mail.
Frits Kersten, penningmeester (telefoon 06-51962656) of per e-mail.
Direct naar lesrooster en inschrijven.

LESLOCATIES
De taalcursussen van Dante Eindhoven vinden plaats in het Sint-Joriscollege college in Eindhoven, en op enkele leslocaties in de regio van Eindhoven.

BEËINDIGING CURSUS EN/OF LIDMAATSCHAP
Cursisten die in het seizoen 2021/2022 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl . Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

Meer informatie over het lidmaatschap van Dante Eindhoven.

 

Lid worden Overzicht