1 November 2013 - ROMEINSE INSULAE IN ROME EN OSTIA, Lezing

insulae

Vrijdagavond 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven Saskia Stevens: WONEN IN ROMEINSE INSULAE – DE HOOGBOUW VAN ROME EN OSTIA

 

 

WONEN IN ROMEINSE INSULAE – DE HOOGBOUW VAN ROME EN OSTIA

 

Afgaand op de verhalen van antieke auteurs over de woon- en leefomstandigheden in Romeinse appartementen, lijkt het wonen in hoogbouw in de Romeinse tijd een hachelijke onderneming te zijn geweest. Brand- en instortingsgevaar, maar ook burenoverlast, waren volgens deze auteurs aan de orde van de dag. Archeologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat dit beeld aanzienlijk moet worden bijgesteld. Echter, in de eerste twee eeuwen na Christus kon een Romeins appartement over een groot aantal voorzieningen beschikken, zoals stromend water en een eigen toilet, en zouden we een Romeins appartement zelfs comfortabel kunnen noemen. Aan de hand van citaten van antieke auteurs en archeologische voorbeelden uit Rome en de havenstad Ostia zal een beeld worden geschetst van de leef- en wooncultuur in Romeinse hoogbouw in de eerste en tweede eeuw na Christus.

 

Dr. Saskia Stevens behaalde na een studie Klassieke Talen aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie Klassieke Archeologie een Master of Studies  in Classical Archaeology aan de University of Oxford. Zij deed daar ook haar promotieonderzoek, eveneens in Classical Archaeology. Nu is zij  werkzaam als universitair docent bij de afdeling Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

 

Haar specialisatie richt zich op de archeologie en geschiedenis van Romeins Italië, met een focus op de Late Republiek en Vroege Keizertijd. Vooral onderwerpen als de topografie van Rome, Romeinse urbanisatie, stedenbouw en wooncultuur behoren tot haar specialismen.

 

Taal: Nederlands
Introducés: €  5,--

 

Lezingen en films Overzicht