Informatie over inschrijving cursusjaar 2015/2016

Tot en met 20 september 2015 is het mogelijk om je aan te melden voor een (vervolg)cursus 2015/2016.

Beste leden,

 

De cursussen beginnen op maandag 21 september, dinsdag 22 september en donderdag 24 september 2015.

 

Uiteraard mogen ook leden die het afgelopen jaar géén cursus hebben gevolgd, maar de wat weggezakte kennis van het Italiaans weer eens willen opfrissen, zich inschrijven voor een cursus.

 

INSCHRIJVEN kan via onze website www.danteeindhoven.nl , gebruik makend van ‘Mijn Dante’. Onder het tabje Curussen staat een uitgebreide handleiding, separaat voor vervolgcursisten en voor nieuwe cursisten (zowel huidige leden als nieuwe leden).

Mocht het onverhoopt niet lukken om in te loggen of je in te schrijven, aarzel dan niet contact op te nemen met een van de volgende bestuursleden:

Hetty Munnik, cursuscoördinator (040-2014285; hetty.munnik@danteeindhoven.nl) 
Wim Smetsers, penningmeester (040-2553168; wim.smetsers@danteeindhoven.nl) 

 

Cursisten die in het seizoen 2015/2016 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl . Wil je daarbij ook aangeven of je al dan niet lid wenst te blijven? Het lidmaatschap geeft je de mogelijkheid om de lezingen te kunnen bijwonen. Bij voorbaat dank. 

 

BELANGRIJK

Vanaf september 2015 zijn de nieuwe cursusgelden voor 1,5 uur les (inclusief contributie):

  • Voor de klassen 1, 2 en 3: € 190
  • Voor de klassen 4 en hoger: € 205

Voor klas 7C van Giois Campagnolo (één uur les) bedraagt het lesgeld (inclusief contributie): € 145.

 

Indien je door omstandigheden niet aan de cursus kunt deelnemen en ons daarvan bericht stuurt vóór aanvang van de cursus, dan wordt het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Ná aanvang van de cursussen vindt geen restitutie meer plaats.

 

Uiteraard is nog steeds de bekende ‘familiekorting’ van toepassing. Het 2e (en volgende) gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, mag op het lesgeld cq. - als geen cursus wordt gevolgd - op de contributie € 5 in mindering brengen.

 

Nieuws | 311
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv