6 november 2015, NERO'S GOUDEN HUIS in ROME, Lezing

Vrijdagavond 6 november, 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

 

 

Eric Moormann:

 

NERO'S GOUDEN HUIS in ROME

 

Keizer Nero (54 - 68 n. Chr.) behoort tot de slechtste Romeinse keizers. Deze twijfelachtige reputatie dankt hij aan allerlei uitspattingen, maar vooral aan de bouw van een gigantisch paleiscomplex midden in Rome. De burgers moesten maar emigreren, werd er spottend gezegd.

Het Gouden Huis was het grootste paleis van Rome, en hoewel het slechts vier jaar in zijn volle glorie heeft bestaan, heeft het een enorme uitstraling en invloed gehad op architectuur en kunst van latere tijden. Moormann heeft het bewaarde gedeelte zeker twintig jaar bestudeerd, vooral de wanddecoraties. In de lezing wordt geprobeerd Nero's paleis te visualiseren. Moormann gaat in op de functie van het grote gebouw en op de vanaf de Renaissance als inspiratiebron gebruikte schilderijen, de zogenaamde grotesken. De nadruk ligt daarbij op Nederlands onderzoek (vanaf de jaren '70) naar de muur- en plafonddecoraties in het enige bewaarde paviljoen. Het team onderzocht gedurende de afgelopen decennia zo'n 150 kamers. De verschillende soorten decoratie bieden een interessant inzicht in de relatie tussen de decoraties en de status en functie van de vertrekken.

 

Via Appia-project:

Het meest in het oog springende onderzoek van de Nijmeegse archeologen op dit moment is het Via Appia-project. Vanaf 2009 bestuderen zij een stuk van drie kilometer van een van de belangrijkste oude Romeinse wegen vlak buiten Rome, inclusief achterland.

 

Eric Moormann is als hoogleraar Klassieke Archeologie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderwijs en onderzoek hebben vooral betrekking op de steden van Romeins Italië. Veldwerk bracht hem zeer vaak naar Pompeii, Herculaneum, Ostia en Rome. Hij woonde lange tijd in Napels en Rome.

 

 

Taal: Nederlands

Introducés: € 5,--

 

Lezingen en films Overzicht