10 januari 2016, HET ROMEINSE KEIZERRIJK (27 v.Chr. - 476 n.Chr.), Lezing

Zondagmiddag 10 januari 2016 om 14.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

 

Marc Permeke:

 

HET ROMEINSE KEIZERRIJK  (27 v.Chr. - 476 n.Chr.), Lezing

 

Het Romeinse Keizerrijk (Imperium Romanum), is feitelijk de laatste fase van het Romeinse Rijk. In 2014 herdachten we het feit dat de eerste Romeinse keizer, Caesar Augustus, 2000 jaar geleden stierf. Hoe belangrijk is hij voor Rome en het Romeinse rijk geweest? Andere keizers die hun stempel op de stad hebben gedrukt zijn o.a. Nero, Vespasianus, Titus, Trajanus, Hadrianus, Diocletianus en Constantijn de Grote. We maken kennis met keizersfora, paleizen (w.o. Villa Hadriana in Tivoli), tempels (o.a. Pantheon), (amfi)theaters, badhuizen, circussen, triomfbogen en basilica’s. Getoond wordt ook welke rol ze in de toenmalige maatschappij hebben gespeeld.

 

Gekeken wordt naar de personen die een essentiële rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling, uitbreiding en verfraaiing van de stad, zowel opdrachtgevers, architecten als kunstenaars. Centraal staan architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook aspecten van bv. de politieke situatie en het dagelijkse leven passeren de revue.

 

Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en in Taormina, waar hij werkte als gids. In Nederland was hij docent aan de NHTV (Ned.Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) te Breda nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen. 

 

Taal: Nederlands

Introducés: € 10,--

 

Lezingen en films Overzicht