55 JAAR ITALIAANS IN EINDHOVEN!

Zondagmiddag 9 oktober 2016, 15.00 uur in het Academisch Genootschap, Parklaan 93, Eindhoven

55 JAAR ITALIAANS IN EINDHOVEN!

Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen 2016-2017 is extra feestelijk omdat Dante Eindhoven 55 jaar bestaat. Het is het 11e lustrum.

 

Dit jaar bestaan wij 55 jaar!

 

Enkele enthousiaste Italofielen hebben in 1961 de afdeling Eindhoven van Dante Alighieri opgericht (Dante Eindhoven). Het doel was om de Italiaanse taal en cultuur te verspreiden d.m.v. cursussen en lezingen. In Italië zijn er 87 afdelingen. Daarnaast zijn er in de hele wereld 423 afdelingen, verdeeld over meer dan 60 landen en met 195.000 studenten.

Alleen al in Nederland zijn er 16 Danteafdelingen actief, met in totaal een paar duizend leden. De Eindhovense afdeling telde afgelopen jaar 264 leden, waarvan er 166 een taalcursus volgden.

 

AANMELDING

 

Je kunt je voor deze middag t/m 4 oktober opgeven via e-mail aan info@danteeindhoven.nl onder vermelding van lustrum. Toegang zonder opgave vooraf is niet mogelijk. Vanwege de brandweervoorschriften zijn we genoodzaakt de inschrijving bij 100 te stoppen. We vragen daarom aan degenen die zich hebben opgegeven en bij nader inzien toch niet kunnen, dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Iemand van de wachtlijst kan dan gebruik maken van de vrijgekomen plaats.

 

Als je niet aan de pasta-maaltijd wilt deelnemen, vermeld dat dan in de e-mail. De plaatsing is op volgorde van binnenkomst. Je krijgt alleen antwoord van ons als het maximumaantal van 100 is overschreden.

 

Marie Florence van Es:

 

DE GESCHIEDENIS VAN DE ITALIAANSE WIJN

 

Programma:

14.15 Ontvangst met een aperitivo

15.00 Lezing

15.45 Pauze

16.15 Tweede helft lezing

17.00 Pauze

17.30 Pastabuffet

 

Taal: Nederlands

Introducés: € 25,--

Lezingen en films Overzicht