INSCHRIJVING CURSUS

 Wij maken onderscheid in:

A.    Cursisten die al een cursus hebben gevolgd en zich willen inschrijven voor een vervolgcursus.

Zij melden zich aan via "Mijn Dante".

  • Na inloggen via Mijn Dante op de Homepagina van de website: ga naar de tab Lesrooster en kies de gewenste cursus en klik op inschrijven;
  • Na betaling krijg je een bevestiging van je inschrijving;
  • Voor de 'familiekorting': zie  ‘Lesgeld’ hieronder bij 'Tenslotte', 'Algemene Informatie Cursussen 2021/2022';
  • Schrijf tijdig in; want alleen dan ben je zeker van een plaats in de groep van je keuze;
  • Definitieve inschrijving vindt plaats ná ontvangst van het verschuldigde lesgeld;
  • Het  bestuur houdt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een andere oplossing te zoeken of een cursus te annuleren. Uiteraard wordt in dat laatste geval het cursusgeld geretourneerd;
  • Lukt het niet om je in te schrijven? Neem dan contact op met info@danteeindhoven.nl

 

B.   Nieuwe cursisten.

Doorlopen de volgende stappen:

  • In het tabblad Lesrooster maak je een keuze  uit de Italiaanse Taalcursussen;
  • Klik op Inschrijven en vul het inschrijfformulier in.;
  • Na je betaling krijg je een 'Bericht' dat je bent ingeschreven;

Tenslotte krijg je per e-mail nog een bevestiging van de inschrijving.

Definitieve inschrijving vindt plaats bij voldoende aanmeldingen én na ontvangst van het verschuldigde lesgeld.

 

lesrooster Overzicht