ALGEMENE INFORMATIE CURSUSSEN 2019/2020Vakanties

Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er geen lessen: 

  • Herfstvakantie: van maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
  • Kerstvakantie: van maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
  • Carnavalsvakantie: van maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
  • Tweede Paasdag: 13 april 2020

 Leslocatie

De locatie voor de conversatiecursus op donderdag is buurthuis ‘t Slot, Kastelenplein, 5653 LX Eindhoven

De locatie voor de Al Bar cursus is het Parkhotel, Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven

De locatie voor de vakantiecursus en een enkele reguliere cursus is buurthuis De Rondweg, Camphuysenstraat 1, 5615 KS Eindhoven

Alle andere cursussen worden gegeven in het Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantstraat 11 te Eindhoven.

 

Lesgeld (tarieven 2019/2020)

Een cursus voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 205 ( inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer.

Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus € 220 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer.

Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

Bij de inschrijving maakt de cursist het basisbedrag  over. Indien na begin van de cursus blijkt dat een aanvullend bedrag verschuldigd is, dan krijgt hij hiervan bericht.

Familiekorting: het 2e gezinslid, wonend op hetzelfde adres als het 1e lid, dat zich voor een cursus wil inschrijven, krijgt een korting van € 5 op het lesgeld.

Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.  

Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma in het Academisch Genootschap.

 

Betaling  lesgeld

Het verschuldigde lesgeld dient vóór 4 september te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

Bij inschrijving én betaling vóór 1 juli mag € 5 op het lesgeld in mindering worden gebracht.

 

E-mailadres

Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

 

Studieboeken

Dienen door de cursist zelf te worden aangeschaft. 

In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.

De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

CursussenTekst | 379
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv