ALGEMENE INFORMATIE CURSUSSEN 2021-2022

Hieronder vind je meer details over leslocaties, tarieven en studieboeken.
Wil je toch nog overleggen over een cursus, of meer informatie? Neem dan contact op met Rien Kluitmans, cursuscoördinator, telefoon: 0651131475
     rien.kluitmans@danteeindhoven.nl

VAKANTIES
Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er geen lessen: 

  • Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 2021
  • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
  • Carnavalsvakantie: 26 feb 2022 t/m 6 mrt 2022
  • Tweede Paasdag:18 april 2022

LESLOCATIES
De locatie voor de Al Bar cursus en de literatuurcursus: Parkhotel, Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven;
De locatie voor de Vakantiecursus en een enkele reguliere cursus: wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven;
Alle andere cursussen: Sint-Joriscollege, Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven

LESGELD CURSUSJAAR 2020/2021
Een cursus van 1,5 uur voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 210 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer;*)

  • Een cursus van 1 uur voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 165 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer; *)
  • Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus van 1,5 uur € 225 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer; *)

*) Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

  • Voor de conversatiecursussen Al Bar: basisbedrag € 75 voor leden, € 100 voor niet-leden (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)
  • Voor de literatuurcursus: basisbedrag van € 225 (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)

**) Bij minder dan 7 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

Bij inschrijving maakt de cursist het basisbedrag over. Indien na begin van de cursus blijkt dat een aanvullend bedrag verschuldigd is, dan krijgt hij/zij hiervan bericht;
Familiekorting: het 2e gezinslid, wonend op hetzelfde adres als het 1e lid, dat zich voor een cursus wil inschrijven, krijgt een korting van € 5 op het lesgeld;
Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk; 

Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma in het Academisch Genootschap, met uitzondering van de cursisten van Al Bar die geen lid zijn.

BEËINDIGING CURSUS
Cursisten die in het seizoen 2022/2023 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl . Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

BEËINDIGING DANTE LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus schriftelijk is opgezegd. Dat kan per e-mail aan info@danteeindhoven.nl.

BETALING LESGELD
Het verschuldigde lesgeld dient vóór 1 september te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven. 

E-MAILADRES
Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

STUDIEBOEKEN
Worden door de cursist zelf aangeschaft. 
In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.
De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

lesrooster Overzicht