CURSUSSEN

Hieronder vind je meer details over leslocaties, tarieven en studieboeken.
Wil je toch nog overleggen over een cursus, of meer informatie? Neem dan contact op met Elena Digirolamo, Cursuscoördinator:
elana.digirolamo@danteeindhoven.nl

LESROOSTER 2022/2023
In de week van 19 september 2023 zijn we gestart met de taalcursussen.Deze duren tot eind april 2023.
Daarna is er geen cursus tot september 2023.
Wil je graag informeren naar een cursus voor het nieuwe cursusseizoen?
Neem dan contact op met Elena Digirolamo, Cursuscoördinator: elana.digirolamo@danteeindhoven.nl

VAKANTIES 2022-2023 (regio Zuid)
Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er ook bij Dante Eindhoven geen lessen: 

  • Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
  • Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  • Carnavalsvakantie: 18 feb 2023 t/ m 26 feb 2023
  • Tweede Paasdag:10 april 2023

CURSUSJAAR
Inmiddels zijn de taalcursussen begonnen. Tot nu toe hebben we latere instromers geaccepteerd, maar daarvoor is het nu te laat.
Wel kun je alvast aanmelden voor een cursus die in september 2023 start. Neem daarvoor contact op met de cursuscoördinator a.i. Janneke Bruintjes: 06 22652769


LESLOCATIES
De locatie voor de CL1 en CL2 cursussen: Parkhotel, Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven;
Alle andere cursussen: Sint-Joriscollege, Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven

LESGELD CURSUSJAAR 2022-2023

  • Een cursus van 25 lessen van 1,5 uur, voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost: € 225,= (inclusief contributie van € 35), bij een aantal cursisten van 11 of meer;*)
  • Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus van 25 lessen van 1,5 uur: € 240,= (inclusief contributie van € 35), bij een aantal cursisten van 11 of meer; *)
  • Het lidmaatschap van Dante Eindhoven is in het lesgeld inbegrepen, m.u.v. de cursus Al Bar en de Vakantiecursus.

*) Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing. Het is mogelijk om te kiezen voor minder  lessen of voor bijbetaling.

  • Voor de conversatiecursussen Al Bar: basisbedrag € 75 voor leden van Dante, € 100 voor niet-leden (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)
  • Voor de Cultuur en/of literatuurcursus: basisbedrag van € 240 (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)

**) Bij minder dan 7 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

Een inschrijving is pas geldig na aanmelding en betaling via deze website, met IDEAL.
Mocht na begin van de cursus blijken dat een aanvullend bedrag verschuldigd is (vanwege minder dan 11 cursisten) , dan krijgt hij/zij hiervan bericht;
Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk;

Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma van Dante Eindhoven,  met uitzondering van de cursisten van Al Bar en de Vakantie-cursus. Maar Dante Eindhoven nodigt deze belangstellenden van harte uit bij de lezingen of om ook lid te worden.

INSTROOM
Tot nu toe hebben we latere instromers nog kunnen plaatsen, maar daarvoor is het nu te laat.
Wel kun je alvast aanmelden voor een cursus die in september 2023 start. Neem daarvoor contact op met de cursuscoördinator
Elena Digirolamo, Cursuscoördinator: elana.digirolamo@danteeindhoven.nl

INDIVIDUELE LESSEN
Ook individuele lessen zijn mogelijk, voor 1 t/m 3 personen. Voor meer informatie over cursussen of individuele lessen neem je het best contact met ons op.

BEËINDIGING CURSUS
Cursisten die in het seizoen 2022/2023 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht zich vóór 1 augustus uit te schrijven via info@danteeindhoven.nl . Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

BEËINDIGING DANTE LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus per e-mail is opgezegd, aan info@danteeindhoven.nl.

BETALING LESGELD
Het verschuldigde lesgeld dient vóór 1 september te zijn betaald met IDEAL (op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven). 
Een inschrijving is pas gerealiseerd als de betaling binnen is. Dante-leden die geen cursus volgen, betalen de € 35,= contributie via bovenstaand banknummer en vermelden daarbij hun lid-nummer/relatienummer. Dit nummer vind je bij de algemene gegevens nadat je op de website bent ingelogd.
Het lesgeld is inclusief het lidmaatschap van Dante Eindhoven.

E-MAILADRES
Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

STUDIEBOEKEN
Worden door de cursist -op tijd dus voor de eerste les- zelf aangeschaft. 
In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.
De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

lesrooster Overzicht