ALGEMENE INFORMATIE CURSUSSEN 2018/2019Aantal lessen en lesduur  

Een cursus bestaat uit 25 wekelijkse lessen; een les duurt 1½ uur.

De lessen beginnen op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 september 2018.

Zonder onverwachte onderbrekingen eindigen de cursussen begin april 2019.

 

Vakanties

Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er geen lessen: 

 • Herfstvakantie: van maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
 • Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 • Carnavalsvakantie: van maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
 • Tweede Paasdag: 22 april 2019

 

Cursustijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag: van 19.00 - 20.30 uur en van 20.30 - 22.00 uur.
 • Maandag van 18:00 - 19:00 uur.
 • Donderdag van 15.00 ­- 16.30 uur (conversatie voor gevorderden; inschrijven alleen na overleg met Chris Lagraauw).

 

Leslocatie

De locatie voor de conversatiecursus op donderdagmiddag is buurthuis ‘t Slot te Eindhoven.

De locatie voor de Al Bar cursus is het Parkhotel te Eindhoven.

De locatie voor de vakantiecursus is buurthuis De Rondweg in Eindhoven.

Alle andere cursussen worden gegeven in het Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantstraat 11 te Eindhoven.

 

Lesgeld (tarieven 2018/2019)

Een cursus voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 195. Dat is inclusief contributie van € 30.

Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus € 210 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 10 of meer.

De  tarieven voor 1,5 uur les (inclusief de  contributie) zijn:

 • Voor de leerjaren 1, 2 en 3: basisbedrag van € 195 (uitgaande van een bezetting van minimaal 10 cursisten)
 • Voor een groep van 9 personen: € 205
 • Voor de leerjaren 4 en hoger: basisbedrag van € 210 (uitgaande van een bezetting van minimaal 10 cursisten)
 • Voor een groep van 9 personen: € 220

Bij minder dan 9 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

 

Bij de inschrijving maakt de cursist het basisbedrag  over. Indien na begin van de cursus blijkt dat een aanvullend bedrag verschuldigd is, dan krijgt hij hiervan bericht.

  

Familiekorting: het 2e gezinslid, wonend op hetzelfde adres als het 1e lid, dat zich voor een cursus wil inschrijven, krijgt een korting van € 5 op het lesgeld.

 

Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.  

Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma in het Academisch Genootschap.

 

Betaling  lesgeld

Het verschuldigde lesgeld dient vóór 4 september te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

Bij inschrijving én betaling vóór 1 juli 2018 mag € 5 op het lesgeld in mindering worden gebracht.

 

E-mailadres

Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

 

Studieboeken

Dienen door de cursist zelf te worden aangeschaft. 

In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.

De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

CursussenTekst | 379
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv