ALGEMENE INFORMATIE CURSUSSEN 2021/2022

Vakanties

Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er geen lessen: 

  • Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober 2021
  • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
  • Carnavalsvakantie: 26 feb 2022 t/m 6 mrt 2022
  • Tweede Paasdag:18 april 2022

 Leslocatie

De locatie voor de Al Bar cursus en de literatuurcursus is het Parkhotel, Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven

De locatie voor de vakantiecursus en een enkele reguliere cursus is wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven

Alle andere cursussen worden gegeven in het Van Maerlantlyceum, Jacob van Maerlantstraat 11 te Eindhoven. 

Lesgeld (tarieven 2020/2021)

  • Een cursus van 1,5 uur voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 210 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer.
  • Een cursus van 1 uur voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 165 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer
  • Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus van 1,5 uur € 225 (inclusief contributie van € 30), bij een aantal cursisten van 11 of meer.

Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

  • Voor de conversatiecursussen Al Bar: basisbedrag € 75 voor leden, € 100 voor niet-leden (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8).
  • Voor de literatuurcursus: basisbedrag van € 225 (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8).

Bij minder dan 7 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.

Bij de inschrijving maakt de cursist het basisbedrag  over. Indien na begin van de cursus blijkt dat een aanvullend bedrag verschuldigd is, dan krijgt hij hiervan bericht.

Familiekorting: het 2e gezinslid, wonend op hetzelfde adres als het 1e lid, dat zich voor een cursus wil inschrijven, krijgt een korting van € 5 op het lesgeld.

Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk.  

Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma in het Academisch Genootschap, met uitzondering van de cursisten van Al Bar die geen lid zijn.

Betaling  lesgeld

Het verschuldigde lesgeld dient vóór 13 september te worden overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven. 

E-mailadres

Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

Studieboeken

Dienen door de cursist zelf te worden aangeschaft. 

In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.

De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

CursussenTekst | 379
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv