ALGEMENE INFORMATIE CURSUSSEN 2022-2023

Hieronder vind je meer details over leslocaties, tarieven en studieboeken.
Wil je toch nog overleggen over een cursus, of meer informatie? Neem dan contact op met Janneke Bruintjes, Cursuscoördinator (A.I.)
per mail: janneke.bruintjes@danteeindhoven.nl of per telefoon: 06 22652769.

LESROOSTER 2022/2023
Vanaf september starten we met nieuwe taalcursussen. Er is nog geen lesrooster voor het nieuwe cursusseizoen gemaakt, maar je kunt al wel kijken op het lesrooster (hier) van cursusjaar 21/22, zodat je misschien al kunt zien welk type cursus voor jou geschikt zou zijn. Je kunt ook bellen met de Cursuscoördinator (A.I.) (06 22652769) om je vast op een wachtlijst te laten plaatsen, of mailen met Janneke Bruintjes.

VAKANTIES (regio Zuid)
Tijdens de volgende schoolvakanties zijn er geen lessen: 

  • Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
  • Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  • Carnavalsvakantie: 18 feb 2023 t/ m 26 feb 2023
  • Tweede Paasdag:10 april 2023

LESLOCATIES
De locatie voor de Al Bar cursus en de literatuurcursus: Parkhotel, Alberdingk Thijmlaan 18, 5615 EB Eindhoven;
De locatie voor de Vakantiecursus en een enkele reguliere cursus: wijkcentrum De Dommel, Bennekelstraat 131, 5654 DD Eindhoven;
Alle andere cursussen: Sint-Joriscollege, Roostenlaan 296, 5644 BS Eindhoven

LESGELD CURSUSJAAR 2022-2023

  • Een cursus van 1,5 uur voor de leerjaren 1, 2 en 3 kost € 225,= (inclusief contributie van € 35), bij een aantal cursisten van 11 of meer;*)
  • Vanaf het 4e leerjaar kost een cursus van 1,5 uur € 240,= (inclusief contributie van € 35), bij een aantal cursisten van 11 of meer; *)

*) Bij minder dan 11 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing. Het is mogelijk om te kiezen voor minder  lessen of voor bijbetaling.

  • Voor de conversatiecursussen Al Bar: basisbedrag € 75 voor leden, € 100 voor niet-leden (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)
  • Voor de Cultuur en/of literatuurcursus: basisbedrag van € 240 (uitgaande van een bezetting van minimaal 7 cursisten en maximaal 8); **)

**) Bij minder dan 7 cursisten zoeken wij in overleg met de cursisten naar een oplossing.
(Overigens is het lesrooster voor 2022-2023 nog niet helemaal definitief. Maar het zal niet veel afwijken van het lesrooster '21-'22)

Een inschrijving is pas geldig na aanmelding en betaling via deze website.
Bij inschrijving maakt de cursist vóór 15 augustus het cursusgeld over. Mocht na begin van de cursus blijken dat een aanvullend bedrag verschuldigd is (vanwege minder dan 11 cursisten) , dan krijgt hij/zij hiervan bericht;
Familiekorting: het 2e gezinslid, wonend op hetzelfde adres als het 1e lid, dat zich voor een cursus wil inschrijven, krijgt een korting van € 5 op het lesgeld;
Na aanvang van de cursussen is gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld niet meer mogelijk; 
Cursisten hebben gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma in het Academisch Genootschap, met uitzondering van de cursisten van Al Bar die geen Dante-lid zijn.

BEËINDIGING CURSUS
Cursisten die in het seizoen 2022/2023 géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat vóór 1 augustus te melden via info@danteeindhoven.nl . Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

BEËINDIGING DANTE LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus per e-mail is opgezegd, aan info@danteeindhoven.nl.

BETALING LESGELD
Het verschuldigde lesgeld dient vóór 1 september te zijn overgemaakt op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven. 
Een inschrijving is pas gerealiseerd als de betaling binnen is.

E-MAILADRES
Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

STUDIEBOEKEN
Worden door de cursist -op tijd voor de eerste les- zelf aangeschaft. 
In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent.
De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen. 

 

 

 

 

lesrooster Overzicht