P.L.I.D.A.

Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De P.L.I.D.A. wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven op een Italiaanse Universiteit.

De vereniging Dante Alighieri Comitato di Leida e dell’Aia is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor P.L.I.D.A. certificaten. Om de P.L.I.D.A.-examens te kunnen afleggen dient u lid te zijn van een van de 17 verenigingen Dante Alighieri in Nederland. Graag bij de inschrijving vermelden van welke afdeling u lid bent.

De certificaten bewijzen de volgende zes verschillende competentie- en kennisniveaus aan de hand van de Europese richtlijnen (QCER):

A Basisgebruiker
o A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.
o A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.


B Onafhankelijke gebruiker
o B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
o B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.


C Vaardige gebruiker
o C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
o C2
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

 

P.L.I.D.A Examens 2019

De voorjaarssessies 2019 vinden plaats op:

 • woensdag 3 april:  B1,B2 en C1 (inschrijving tot vrijdag 29 maart)
 • woensdag 22 mei: A1, A2 en C2 (inschrijving tot vrijdag 17 mei)

 De najaarssessies 2019 vinden plaats op:

 • woensdag 20 november: A1, A2 en B1 (inschrijving tot vrijdag 17 november)
 • donderdag 21 november: B2, C1 en C2 (inschrijving tot vrijdag 17 november)

 

 

 • Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven.
 • Als een, twee of drie onderdelen niet worden behaald dan kan/kunnen die in een volgende periode worden herhaald; er moet dan alleen voor die onderdelen worden betaald.
 • De examens zijn twee keer per jaar: eind mei en eind november. Het mondelinge en het schriftelijke gedeelte zijn op dezelfde dag/avond.
 • Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de site van de Dante Alighieri in Rome www.plida.it, daar kunt u ook uw kennisniveau toetsen en bepalen.
 • Er is een mogelijkheid om het examen versneld te laten nakijken en beoordelen. Tegen betaling van €10,- wordt het examen binnen een week na ontvangst door Rome, nagekeken. Als u in aanmerking wil komen voor deze versnelde correctie dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen aan: plida2014@gmail.com. Daarnaast moet het bedrag overgemaakt worden naar het rekeningnummer NL72 INGB 0003 8436 10 t.n.v. Patrizia Nanni te Den Haag met vermelding van naam, geboorte datum en niveau examen. 
 • Na de inschrijving, mocht een kandidaat niet in staat zijn om het examen bij te wonen, kan hij/zij zich tot twee weken voor de examendatum afmelden bij de PLIDA commissie. De inschrijving wordt niet geannuleerd maar geldt voor de volgende examensessie. Het examengeld wordt daarom niet gerestitueerd.

  De examens beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers) rond 16.00 uur en kunnen tot 21.00 uur duren

 

Kosten:

Niveau A1 € 65

Niveau A2 € 65

Niveau B1 € 85

Niveau B2 € 95

Niveau C1 € 135

Niveau C2 € 135

 

Ook bestaat de mogelijkheid om een apart onderdeel te herkansen, met een maximum van drie. Hierbij zijn de kosten per onderdeel:

 

Niveau A1 € 15

Niveau A2 € 15

Niveau B1 € 20

Niveau B2 € 23

Niveau C1 € 32

Niveau C2 € 32 

lesrooster Overzicht