P.l.I.D.A.

Ze worden uitgereikt met toestemming van de wetenschappers van de vermaarde Universiteit La Sapienza te Rome. De P.L.I.D.A. wordt ook erkend door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs als geldig bewijs om zich in te schrijven op een Italiaanse Universiteit.

De vereniging Dante Alighieri Comitato di Leida e dell’Aia is sinds augustus 2007 een erkend centrum voor P.L.I.D.A. certificaten. Om de P.L.I.D.A.-examens te kunnen afleggen dient u lid te zijn van een van de 17 verenigingen Dante Alighieri in Nederland. Graag bij de inschrijving vermelden van welke afdeling u lid bent.

De certificaten bewijzen de volgende zes verschillende competentie- en kennisniveaus aan de hand van de Europese richtlijnen (QCER):

A Basisgebruiker
o A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.
o A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.
B Onafhankelijke gebruiker
o B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
o B2
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
C Vaardige gebruiker
o C1
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
o C2
Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Het examen toetst de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Als een, twee of drie onderdelen niet worden behaald kan/kunnen in de volgende periode herhaald worden; er moet dan alleen voor die onderdelen betaald worden.

De examens worden afgenomen in twee sessies: eind mei en rond eind november. Het mondelinge gedeelte vindt op dezelfde dag/avond plaats als de andere vaardigheden.

Voor verdere informatie en om uw kennisniveau te kunnen toetsen en bepalen en een eerder afgenomen examen te bekijken verwijzen wij u naar de site van de Dante Alighieri in Rome www.plida.it/plida. Voor informatie kunt u ook mailen naar plida2014@gmail.com

 

De najaarssessies 2017 vinden plaats op:

woensdag 29 november: A1, A2 en B1 (inschrijving tot vrijdag 24 november)

donderdag 30 november: B2, C1 en C2 (inschrijving tot vrijdag 24  november)

 

De voorjaarssessies 2018 vinden plaats op:

woensdag 11 april:  B2 en C1 (inschrijving tot vrijdag 6 april)

woensdag 23 mei: A1, A2, B1 en C2 (inschrijving tot vrijdag 18 mei)
 
De najaarssessies 2018 vinden plaats op:

woensdag 28 november: A1, A2 en B1 (inschrijving tot vrijdag 23 november)

donderdag 29 november: B2, C1 en C2 (inschrijving tot vrijdag 23  november)

 

 

Kosten:

Niveau A1 € 65

Niveau A2 € 65

Niveau B1 € 85

Niveau B2 € 95

Niveau C1 € 135

Niveau C2 € 135

 

Ook bestaat de mogelijkheid om een apart onderdeel te herkansen, met een maximum van drie. Hierbij zijn de kosten per onderdeel:

 

Niveau A1 € 15

Niveau A2 € 15

Niveau B1 € 20

Niveau B2 € 23

Niveau C1 € 32

Niveau C2 € 32 

CursussenTekst | 385
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv