GIORNATA SITTARD, Zaterdag 26 mei 2018

Op zaterdag 26 mei 2018, zal Dante Alighieri Sittard, wederom de Giornata organiseren en de leden van de verschillende afdelingen van Dante Nederland verwelkomen.

  

Comitato Dante Alighieri Sittard-Geleen nodigt u graag uit om deel te nemen aan de Giornata della Dante, die gaat plaatsvinden op 26 mei aan- staande. Vanaf nu kunt u zich hiervoor inschrijven!

Ochtendprogramma

Het prachtige complex van Abdij Rolduc, gelegen in de gemeente Kerkrade, is de centrale locatie van de Giornata. Het och- tendprogramma is gezamenlijk en begint met een welkomstwoord van de burge- meester van Kerkrade en een openingstoespraak van de Italiaanse ambassadeur. Daarna volgt een lezing van dr. Karen Jeneson, conservator van het Thermen- museum in Heerlen, die u zal meenemen in de geschiedenis van het voor Nederlandse begrippen unieke thermengebouw en u zal informeren over de uitkomsten van recent uitgevoerde onderzoeken en de lopende restauratiewerkzaamheden.

Middagprogramma

Na de lunch zwermen we uit. U kunt kiezen voor een bezoek aan het Thermenmuseum, waar u een rondleiding krijgt en de collectie kunt bekijken. Een andere mogelijkheid is de excursie naar de historische St. Gerlachuskerk in Valkenburg-Hou- them. Of u gaat het Mergelland in, naar het atelier van kunstenaar Jo Havenith, die een eigen artistieke manier heeft gevonden om Italië en Nederland met elkaar te verbinden. En tot slot kunt u gewoon op locatie blijven en in Rolduc genieten van een schitterende multivisionpresentatie van Guus Reinartz, waarna u eventueel de abdij nog bekijkt of een wandeling maakt.

Natuurlijk is gezorgd voor vervoer naar de verschillende bestemmingen.

Aperitief en diner

Na terugkomst in Rolduc is er een aperitief dat wordt opgeluisterd door een kamerorkest, gevolgd door een gezamen- lijk diner. U kunt u ook voor de Giornata inschrijven zonder aan het diner deel te nemen.

 

Meer info en aanmelden

Voor meer informatie en het aanmeldformulier kunt u een mail sturen naar info@danteeindhoven,nl

 

 

Programma Giornata della Dante, 26 mei

9.50

vanaf 9.30 10.30 10.35 10.45 12.30

Vertrek bus station Heerlen naar Abdij Rolduc

Gezamenlijk ochtendprogramma

Ontvangst met koffie en vlaai
Welkomstwoord J. Som, burgemeester Kerkrade Openingswoord A. Perugini, ambassadeur Italië
Lezing K. Jeneson, conservator Thermenmuseum Heerlen Lunch

A Middagprogramma Rolduc

14.30 Multivisionshow 15.30 Eigen invulling

B Middagprogramma Thermenmuseum

14.00 Vertrek bus naar Heerlen
14.45 Rondleiding Thermencomplex en bezichtiging collectie 16.30 Vertrek bus terug naar Rolduc

C Middagprogramma St. Gerlach

14.00 Vertrek bus naar Valkenburg-Houthem
14.45 Rondleiding kerk en schatkamer, verder eigen invulling 16.15 Vertrek bus terug naar Rolduc

D Middagprogramma Jo Havenith

14.00 Vertrek bus naar Elkenrade 14.30 Atelierbezoek
16.30 Vertrek bus terug naar Rolduc

Gezamenlijk avondprogramma

17.00 Aperitief en muziek
18.30 Diner
21.00 Vertrek bus naar station Heerlen

 

DanteNieuws | 439
Dante Collegamenti
Dante italia blogspot italilibro corriere della sera rai tv