23 NOVEMBER 2018, DE KOEPEL VAN DE SANTA MARIA DEL FIORE, Lezing

Vrijdag 23 november 2018 om 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16}

 

Bart Bleker:

 

Historie, ontwerp en bouw van een unieke constructie in Florence
De bouw van de koepel van de Santa Maria del Fiore kwam tot stand onder leiding van Filippo Brunelleschi en wordt daarom ook wel de koepel van Brunelleschi genoemd. De koepel werd gebouwd in de periode van 1420 tot 1436.

Met een doorsnede van 44 meter is deze nog steeds de grootste bakstenen koepel ter wereld. Brunelleschi, die werd opgeleid tot goudsmid en klokkenmaker, ontpopte zich als een geniale bouwmeester. Hij liet zich inspireren door de Romeinse bouwkunst en maakte onder meer studie van het Pantheon. Dit laatste bouwwerk stamt uit het jaar 125 en is nog steeds de grootste constructie in ongewapend beton.

 

In de presentatie zal worden ingegaan op de periode waarin deze constructie tot stand kwam, de vroege renaissance.

 

Vervolgens wordt ingegaan op het maken van grotere overspanningen in de oudheid en de renaissance.

 

Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij het ontwerp en de uitvoering van de koepel van de Santa Maria del Fiore.

 

Afgesloten wordt met een vergelijking met andere koepels met grote diameter. Naar zal blijken met min of meerdere mate van succes: bouwen in die periode was een avontuur dat beheerst werd door ervaring en trial and error. Pas in de 17e eeuw beschikte men over de kennis van mechanica en sterkteleer, noodzakelijk om dergelijke constructies te kunnen ontwerpen.

 

Bart Bleker studeerde Civiele Techniek aan de TUD en specialiseerde zich in Structural Design: het ontwerpen van draagconstructies. Hij was onder meer werkzaam bij de Faculteit Bouwkunde van de TUE, Twijnstra Gudde management consultants en ABN AMRO. Thans maakt hij studie van bijzondere draagconstructies uit de historie van het bouwen.

 

Taal: Nederlands

Leden: gratis

Niet-leden: € 5

 

 

Lezingen en films Overzicht