22 FEBRUARI 2019, HET ROMEINSE BADHUIS VAN HEERLEN, Lezing

Vrijdag 22 februari 2019 om 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16}, of in de Parklaan bij Van Lanschot Bankiers, Parklaan 52 op de vrijdagavond

 

Dr Karen Jeneson:

 

De resultaten van de restauratie van en het nieuwe onderzoek naar het Romeinse badhuis van Heerlen

 

In 1935 ontdekte de stadsarcheoloog-avant-la-lettre Piet Peters bij een bouwproject in het centrum van Heerlen een stuk van een Romeinse vloerverwarming. Hij concludeerde dat dit het Romeinse publieke badhuis van de stad Coriovallum moest zijn geweest.  In 1940/41 is het badhuis helemaal opgegraven. Met afmetingen van 50x50m, met honderden meters muurwerk en intacte vloeren, is het badhuis het best bewaarde Romeinse gebouw van Nederland. In 1977 opende het Thermenmuseum haar deuren, met als topstuk het badhuis. Helaas bleek in 2013 dat het slecht gesteld was met dit nationale monument. Bovendien bleek dat de interpretaties van de resten op sommige punten twijfelachtig waren, en dat er nog een heleboel archeologisch materiaal op nadere uitwerking wachtte.

 

In deze lezing staat het grootschalige onderzoeks- en restauratieproject centraal, dat in 2016 in Heerlen van start is gegaan en dat momenteel in de afrondende fase is. De resultaten van het nieuwe archeologische onderzoek en van de ingrijpende restauratie zullen worden gepresenteerd, waarbij ook al een aantal van de opzienbarende nieuwe conclusies over het badhuis aan bod zullen komen. Is het Romeinse badhuis van Heerlen het oudste stenen gebouw van Nederland?

 

Karen Jeneson studeerde Provinciaal-Romeinse archeologie aan de VU Universiteit in Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift over het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Sinds 2010 is zij werkzaam als conservator van het Thermenmuseum in Heerlen en in die hoedanigheid heeft zij de inhoudelijke leiding over het restauratie- en onderzoeksproject naar de Thermen van Coriovallum.

 

Taal: Nederlands

Leden: gratis

Niet-leden: € 5

 

 

 

Lezingen en films Overzicht