6 OKTOBER 2023, BLOEITIJD VAN DE SCHONE KUNSTEN IN VLAANDEREN EN FLORENCE,LEZING SOPHIE TUTELAERS

BLOEITIJD VAN DE SCHONE KUNSTEN IN VLAANDEREN EN FLORENCE: hoe schilderkunst economische allianties aan ons toont. Lezing in het Academisch Genootschap Eindhoven.IL

IL FIORIRE DELLE BELLE ARTI NELLE FIANDRE E A FIRENZE, LEZIONE SOPHIE TUTELAERS: come la pittura ci mostra le alleanze economiche. Conferenza alla Società Accademica di Eindhoven.

Door Sophie Tutelaers.
Testo italiano sotto il testo olandese

In 1483 wordt een altaarstuk onthuld in de San Egidio in Florence. Tomasso Portinari, bankier in Brugge, heeft de Vlaamse schilder Hugo van de Goes een voorstelling laten maken van de aanbidding van het kindje Jezus door de herders.
Het is een fabelachtig schilderij dat de aanwezigen plotseling de adem beneemt. Daarna zijn de meningen verdeeld. Van absoluut meesterwerk, tot grove belediging, zo zegt men. “Hoe kan het dat een schilder het aan durfde zulke mensen het prachtige te laten aanbidden?” “wat een levensechte details zien we overal in het werk!”

Dit werk is het eerste werk dat zo direct de deuren opent tussen twee economische grootmachten van hun tijd. Brugge en Florence. De wereldcentra van de lakenhandel waren al verbonden door de meest beroemde bankiersfamilie De Medici. Met dit drieluik worden die grootmachten ook verbonden door de beeldende kunsten. Grootse schilders als Domenico Ghirlandaio en Piero della Francesco zijn geïnspireerd anders te kijken en anders te werken.

Maar kunnen we nog meer lezen in dit indrukwekkende schilderij? Passen die herders wel zo goed in die luxe stad Florence? We zijn gewend in de kunst van de Vlaamse primitieven ieder detail symbolisch te duiden. Als we dat doen voor dit schilderij, welk verhaal ontrafelen we dan? Samen met Sophie Tutelaers gaan we dit ontdekken.

Als kunsthistoricus geeft Sophie Tutelaers door het hele land lezingen en cursussen over uiteenlopende onderwerpen uit de kunstgeschiedenis. Als freelancer is ze onder andere verbonden aan Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch.

Taal:         Nederlands;
Toegang : Dante Leden Gratis.
                 Belangstellende niet-leden en ook de leden van Libera Mente zijn hartelijk welkom en betalen: € 7,50;
Locatie:    Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16;
Datum en tijd:     6 oktober 2023,  20.00u


Nel 1483 fu inaugurata una pala d'altare nella Basilica di San Egidio a Firenze. Tomasso Portinari, banchiere di Bruges, fece realizzare dal pittore fiammingo Hugo van de Goes una rappresentazione dell'adorazione del bambino Gesù da parte dei pastori.
È un dipinto favoloso che toglie il fiato ai presenti. Dopodiché, le opinioni sono divise. Da capolavoro assoluto a grossolano insulto, così dicono. “Com’è possibile che un pittore abbia osato far adorare la bellezza a queste persone?” “Quanti dettagli realistici vediamo ovunque nel lavoro!”

Quest'opera è la prima che apre direttamente le porte tra due superpotenze economiche del loro tempo. Bruges e Firenze. I centri mondiali del commercio dei tessuti erano già collegati dalla più famosa famiglia di banchieri, i Medici. Con questo trittico questi superpoteri vengono collegati anche attraverso le arti visive. Grandi pittori come Domenico Ghirlandaio e Piero della Francesca furono ispirati a guardare e lavorare in modo diverso.

Ma possiamo leggere di più in questo impressionante dipinto? Quei pastori si inseriscono bene nella lussuosa città di Firenze? Siamo abituati a interpretare simbolicamente ogni dettaglio nell'arte dei primitivi fiamminghi. Se lo facciamo per questo dipinto, quale storia sveleremo? Lo scopriremo insieme a Sophie Tutelaers.

In qualità di storica dell'arte, Sophie Tutelaers tiene conferenze e corsi in tutto il paese su vari argomenti di storia dell'arte. Come libera professionista è associata, tra gli altri, al Noordbrabants Museum di 's-Hertogenbosch.

6 ottobre, ore 20.00
Lingua: Olandese
Ingresso libero per Dante Soci, non-soci € 7,50
Società Accademica di Eindhoven al Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven


 

Lezingen en films Overzicht