LID WORDEN VAN DANTE EINDHOVEN

 

LIDMAATSCHAP VAN DANTE EINDHOVEN

Het lidmaatschap van Dante Eindhoven biedt de mogelijkheid om lezingen en films bij te wonen, die in de periode september tot en met april worden georganiseerd. Volg je een taalcursus bij Dante Eindhoven dan ben je al automatisch lid.

CONTRIBUTIE
Het boekjaar van Stichting Dante Alighieri Eindhoven loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
De contributie bedraagt € 30 per boekjaar voor het eerste ingeschreven lid en € 25 per jaar voor elk volgend gezinslid, dat woont op hetzelfde adres als het eerste lid. Betaling van de contributie dient elk jaar vóór 1 september te geschieden op onze bankrekening NL52INGB0000012373 t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

INSCHRIJVEN
Nieuwe leden van Dante Eindhoven kunnen hier  inschrijven  (Wil je inschrijven voor een cursus, klik dan op Lesrooster). Pas na betaling is de inschrijving afgerond. 
Bestaande leden hoeven zich niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. Door betaling van de jaarlijkse contributie blijf je automatisch ook voor het volgende seizoen lid. Dante Eindhoven kent niet het systeem van automatische incasso van de contributie; je wordt verzocht de contributie zelf over te maken. Pas na betaling is de inschrijving afgerond.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus schriftelijk is opgezegd. Dat kan per e-mail aan info@danteeindhoven.nl.

LEZINGEN EN FILMS
Er zijn circa 9 lezingen en/of films per jaar. De lezingen zijn voornamelijk in het Nederlands.
De onderwerpen van de lezingen betreffen de vele aspecten van de Italiaanse cultuur en samenleving, zoals architectuur, literatuur, beeldende kunsten, geschiedenis, politiek en muziek. De cursisten wordt aangeraden ook de lezingen die in het Italiaans gehouden worden bij te wonen, als interessante en nuttige aanvulling op de taalcursus.
De films zijn Italiaans, met Nederlandse ondertiteling. De stichting heeft inmiddels een groot aantal DVD's in bezit, die op verzoek voor bepaalde tijd aan de leden ter beschikking worden gesteld. Voor een overzicht van deze DVD's zie onder de tab 'Lezingen' de 'Filmotheek'. Daar staat een lijst van de titels en van de voorwaarden waaronder de DVD's worden uitgeleend.
Introducées zijn welkom bij de lezingen. Zij betalen een toegangsprijs van € 5,00.

De eerste lezing van het jaar (nieuwjaarslezing) en de laatste lezing (Serata di Fine Stagione) hebben een extra feestelijk tintje, met hapjes en drankjes.

HET ACADEMISCH GENOOTSCHAP
De bijeenkomsten van Dante Eindhoven vinden plaats in het Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Zie ook: www.academischgenootschap.nl . Kijk aldaar onder contact/routebeschrijving.

LESLOCATIES
De taalcursussen van Dante Eindhoven vinden plaats in het Sint-Joriscollege college in Eindhoven, en op enkele leslocaties in de regio van Eindhoven.

Lid worden Overzicht