ZONDAGMIDDAG 7 APRIL 2019, SERATA

Zondagmiddag 7 april 2019 om 14.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

We nodigen jullie met genoegen uit voor de laatste bijeenkomst van dit seizoen, de Serata di Fine Stagione.

 

Arthur Weststeijn:

 

ITALIË PROEFTUIN VAN EUROPA

 

ITALIË ALS LABORATORIUM VAN MODERNE POLITIEK

 

 

Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond.

 

Italië geniet een tweeledige reputatie, als de exotische locatie van la dolce vita, maar ook als ijkpunt van crisis en corruptie. Het zou weigeren te moderniseren en in de vaart der volkeren mee te lopen.

Vaak wordt Italië daarom gezien als een beetje een achterlijk land, zeker als het om politiek gaat. Maar wie goed kijkt, ziet dat dat cliché niet klopt: veel belangrijke politieke ontwikkelingen, van het fascisme tot het populisme, zijn juist in Italië voor het eerst tot wasdom gekomen. Berlusconi introduceerde een politieke stijl die nu gemeengoed is geworden, van Macron tot Trump. En ook nu, met de ontwikkelingen rond de Vijfsterrenbeweging en de Lega, is Italië het toneel van een opvallend politiek experiment dat impact heeft in heel Europa.

 

In deze lezing brengt Arthur Weststeijn, docent aan de Universiteit Utrecht, de moderne Italiaanse geschiedenis voor het voetlicht vanuit het perspectief dat Italië moet worden gezien als een politiek laboratorium. De lezing sluit aan bij het boek dat hij publiceerde samen met Pepijn Corduwener: Proeftuin Italië, Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond.

Arthur Weststeijn is historicus. Recentelijk verschenen van zijn hand Nederlanders in Rome (Amsterdam 2017) en, samen met Pepijn Corduwener, Proeftuin Italië, Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond (Amsterdam 2018).

 

Aanmelding:


Je kunt je voor deze middag t/m 4 april opgeven via e-mail aan info@danteeindhoven.nl onder vermelding van Serata. Toegang zonder opgave vooraf is niet mogelijk. Vanwege de brandweervoorschriften zijn we genoodzaakt de inschrijving bij 100 te stoppen. In het geval dat de inschrijving in verband hiermee is gesloten zullen we dat in reactie op je aanmelding laten weten.

We vragen aan degenen die zich hebben opgegeven en bij nader inzien toch niet kunnen komen, dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.


Programma: 

13.15 uur (vanaf) ontvangst met Panettone en prosecco 

14.00 uur lezing 

14.45 uur pauze  

15.15 uur tweede deel lezing 

Rinfresco met stuzzichini tijdens de pauze en na afloop

 

Taal: Nederlands

Leden: gratis

Introducés: € 15,--

 

 

 

 

Lezingen en films Overzicht