OVER DANTE EINDHOVEN


la DANTE EINDHOVEN
FONDATA NEL 1961


SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI ROMA
De Società Dante Alighieri werd in 1905 in Rome opgericht om Italiaanse emigranten te helpen hun taal en cultuur op peil te houden. Tegenwoordig is de stichting bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Italiaanse taal en cultuur. Dus zowel Italianen als niet-Italianen zijn van harte welkom.
Over de hele wereld zijn comitati (verenigingen) opgericht, 87 in Italië zelf en ongeveer 400 in zo’n 60 landen.

MEER DAN 60 JAAR ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR  IN EINDHOVEN!
Enkele enthousiaste Italofielen hebben in 1961 de afdeling Eindhoven van Dante Alighieri opgericht (Dante Eindhoven). Het doel was om de Italiaanse taal en cultuur te verspreiden d.m.v. cursussen en lezingen. In Italië zijn er 87 afdelingen. Daarnaast zijn er in de hele wereld 423 afdelingen, verdeeld over meer dan 60 landen en met 195.000 studenten.
Alleen al in Nederland zijn er 14 Dante-afdelingen actief, met in totaal een paar duizend leden. De Eindhovense afdeling telt in 2018/2019 245 leden, waarvan er 145 een taalcursus volgen.

COMITATO EINDHOVEN

Stichting Dante Alighieri Eindhoven (hierna: Dante Eindhoven) is opgericht in 1989, als voortzetting van de organisatie die in 1961 ontstond. De doelstelling van de stichting is grotere bekendheid te geven aan land, volk en cultuur van Italië. In 2022 vierden wij (1 jaar te laat, vanwege Corona) ons 60-jarig bestaan.
Toelichting: Een stichting is een andere rechtsvorm dan een vereniging en heeft daarom geen leden. Een gevolg hiervan is o.a. dat Dante Eindhoven geen jaarlijkse ledenvergadering kent. Formeel is bij een stichting sprake van 'donateurs' en hun jaarlijkse bijdragen heten 'donaties'. Om praktische redenen en mede gelet op het (verre) verleden van Dante Eindhoven als vereniging, hanteren wij in de teksten van deze website desalniettemin de woorden 'lid' of 'leden' en 'contributie'.
Uiteraard zijn alle docenten professionals, maar het bestuur van Dante Eindhoven op de contactpagina bestaat geheel uit vrijwilligers. Dat is één van de redenen waarom de tarieven voor de cursussen en activiteiten bij Dante Eindhoven de laagste zijn in de regio.

LID WORDEN
Belangstellenden die graag het lezingen- en activiteiten programma willen volgen kunnen zich aansluiten bij Dante Eindhoven. WELKOM!
Nieuwe leden van Dante Eindhoven die geen jaar-taalcursus volgen maar wel graag het lezingen- en activiteiten programma willen volgen, kunnen hier inschrijven
Natuurlijk verwelkomen we bij onze activiteiten graag Nederlanders, Italianen en belangstellenden uit andere landen.

SOCIAL MEDIA
Dante Eindhoven is ook te vinden op
Facebook: facebook.com/danteeindhoven ;
Twitter: #DanteEindhoven;
en Instagram: danteeindhoven;

 

Lid worden Overzicht