TARIEVEN


TARIEVEN
REGULIERE CURSUSSEN (starten eind september 2023 t/m april 2024)
leerjaar 1,2 en 3: 25 lessen van 1,5 uur, met 11 personen of meer: € 250 *)
   Voor kleinere groepen kan de prijs variëren, daarover vindt overleg plaats met de
   betrokkenen. Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of
   dat tot annulering besloten moet worden;
Leerjaar 4 en hoger: 25 lessen van 1,5 uur, met 11 personen of meer: € 275 *)
   Voor kleinere groepen kan de prijs variëren, daarover vindt overleg plaats met de
    betrokkenen. Dit kan betekenen dat een verhoging van het lesgeld voorgesteld wordt of
    dat tot annulering besloten moet worden;
CULTUUR- EN LITERATUUR CURSUSSEN (starten eind september 2023 t/m april 2024)
25 lessen van 1,5 uur, minimaal 7 cursisten en maximaal 8: € 275 *)
Voor kleinere groepen kan de prijs of het aantal lessen variëren, daarover vindt overleg plaats met de betrokkenen
*) inclusief het Dante-lidmaatschap van € 40. Met het Dante lidmaatschap hebben cursisten gratis toegang tot het lezingen- en- filmprogramma van Dante Eindhoven.

STUDIEBOEKEN
Worden door de cursist op tijd -dus vóór de eerste les- zelf aangeschaft. In de hogere klassen schaffen de cursisten hun lesboeken aan in overleg met en/of via de docent. De docent kan eventueel kosten voor het maken van kopieën van lesmateriaal in rekening brengen.

BETALING LESGELD
Het verschuldigde lesgeld dient vóór 1 september te zijn betaald met IDEAL (op bankrekening NL52 INGB 00000 12373, t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven).
Een inschrijving is pas gerealiseerd als de betaling binnen is.
Het lesgeld is inclusief het lidmaatschap van Dante Eindhoven.

Dante-leden die geen cursus volgen, krijgen van de penningmeester een betalingsherinnering. Zij betalen € 40,= vervolgens de contributie.
Nieuwe Dante leden  kunnen ook op het bovenstaand banknummer de contributie betalen en krijgen een bevestiging van de penningmeester.

E-MAILADRES
Een wijziging van het e-mailadres s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via info@danteeindhoven.nl.

 

lesrooster Overzicht