VRIJDAG 12 MAART 2021, DE GRAND TOUR, ONLINE LEZING

Vrijdag 12 maart 2021, om 20.00 uur. Zoomlezing, vanaf 19.45 uur inloggen.

 

Isolde Scholberg:

 

DE GRAND TOUR, HET KLASSIEKE IDEAAL ACHTERNA

 

Heel Europa kijkt halverwege de achttiende eeuw met grote interesse naar de opgravingen in Pompeï, Herculaneum en Tivoli. De schoonheid van de gevonden kunstschatten slaat in als een bom. Ze worden de inspiratiebron voor schrijvers en kunstenaars en wakkeren een reislust onder de jonge Engelse elite aan.Tijdens hun grand tour maken de milordi kennis met de hoogtepunten van de klassieke kunsten en ontwikkelen al doende een goede smaak. 

 

Naast een culturele reis is de grand tour ook een persoonlijke ontdekkingstocht, een vormende levensfase – vergelijkbaar met die van alle jongeren die zonder ouderlijk toezicht de wereld verkennen. Waar sliepen de grand touristen? Hoe lang waren ze onderweg? Waren er ook vrouwen die de grote trip ondernamen? Aan de hand van dagboekverslagen leren wij de praktische kant van de soms jaren durende onderneming kennen.

 

Isolde Scholberg is kunsthistorica. Zij organiseert cursussen, lezingen en rondleidingen om te laten zien hoe mooi kunst kan zijn. Daarbij gaat het vooral om het verhaal achter de kunst. Zij biedt ons een levendige en vaak verrassende kennismaking met kunst in de meest brede zin van het woord. Als cultuurwetenschapper plaatst zij kunstwerken in hun context en biedt ze nieuwe inzichten waardoor de kunst echt tot leven komt.

 

Taal: Nederlands

Leden van Dante Eindhoven: gratis

Niet-leden € 5,00 na aanmelden

 

 

 

 

 

Lezingen en films Overzicht