ARTEMISIA GENTILESCHI NAAR ENSCHEDE,26-09-2021 tm 23-01-2022

Rijksmuseum Twenthe organiseert een spectaculaire tentoonstelling rond het leven en werk van barokschilder Artemisia Gentileschi (1593-na 1654). Zij was één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Ze was zó bekend, dat alleen haar voornaam voldoende was, en dat nu nog is: Artemisia.

Als vrouw manifesteerde zij zich in een mannenwereld, zonder zich te conformeren. Daarom wordt zij in latere tijden een symbool van de strijd tegen het patriarchaat. In London was vorig jaar al een bejubelde overzichtstentoonstelling In superlatieven werd haar ongekende talent beschreven. “A sort of proto-feminist heroine, the queen bee of female empowerment: the Beyoncé, if you like, of art history”, Schreef The Telegraph.

De uniciteit van Artemisia komt in dit commentaar onmiddellijk naar voren. Zij is schilder, zij is vrouw, zij is een groot kunstenaar. Een ongekend talent – niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij. Zij gebruikt haar eigen beeltenis, haar eigen lichaam, zij beheerst het als een taal. En daarmee verwerft Artemisia een plaats in de geschiedenis van de vrouw. 

Zij verhoudt zich tot de grote vrouwen uit de geschiedenis die zij schildert en tot latere vrouwen die Artemisia als symbool voor de strijd tegen het patriarchaat gaan zien. Dit perspectief – dat van Artemisia in de geschiedenis van de vrouw, in plaats van een vrouw in een door mannen gedomineerde wereld – kiest Rijksmuseum Twenthe bewust en vol overtuiging in de tentoonstelling Artemisia. Vrouw & macht.

Ongeveer twintig schilderijen van Artemisia, en nog eens twintig werken van haar barokke (mannelijke) tijdgenoten zijn in Enschede te zien. Een unieke gebeurtenis, een uniek perspectief, een unieke tentoonstelling.

Lees meer

Nieuws Overzicht