LID WORDEN VAN DANTE EINDHOVEN

 

LIDMAATSCHAP VAN DANTE EINDHOVEN

Het lidmaatschap van Dante Eindhoven biedt de mogelijkheid om lezingen en films bij te wonen, die in de periode september tot en met april worden georganiseerd. Volg je een taalcursus bij Dante Eindhoven dan ben je al automatisch lid.

CONTRIBUTIE
Het boekjaar van Stichting Dante Alighieri Eindhoven loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Het contributiegeld voor het Dante-lidmaatschap bedraagt € 35,= per boekjaar voor het eerste ingeschreven lid en € 30,= per jaar voor elk volgend gezinslid, dat woont op hetzelfde adres als het eerste lid. Voor de betaling van de jaarlijkse contributie ontvangen de leden een betalingsverzoek in augustus.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@danteeindhoven.nl en vervolgens de contributie betalen op bankrekening NL52INGB0000012373 t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

INSCHRIJVEN
Nieuwe leden van Dante Eindhoven die geen jaar-taalcursus volgen maar wel graag het lezingen- en activiteiten programma willen volgen, kunnen hier  inschrijven.

Wil je inschrijven voor een cursus, klik dan op Lesrooster. Na betaling is de inschrijving afgerond. 
Bestaande Dante-leden hoeven niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. Door betaling van de jaarlijkse contributie blijf je automatisch ook voor het volgende seizoen lid. Jaarlijks krijg je in augustus een betaalverzoek van de penningmeester.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus schriftelijk is opgezegd. Dat kan per e-mail aan info@danteeindhoven.nl.

LEZINGEN, FILMS en DVD's
Er zijn circa 9 lezingen en/of films per jaar. De lezingen zijn voornamelijk in het Nederlands.
De onderwerpen van de lezingen passen bij de vele aspecten van de Italiaanse cultuur en samenleving, zoals architectuur, literatuur, beeldende kunsten, geschiedenis, politiek en muziek.
Eénmaal per seizoen wordt een lezing in het Italiaans geprogrammeerd. Een aanrader voor de taalcursisten! Want dit is altijd een leuke, interessante en nuttige aanvulling op die taalcursus.
Introducées zijn welkom bij de lezingen. Zij betalen een toegangsprijs van € 5,00.
De eerste lezing van het jaar (nieuwjaarslezing) en de laatste lezing (Serata di Fine Stagione) hebben een extra feestelijk tintje, met hapjes en drankjes.

De films zijn in het Italiaans, met Nederlandse ondertiteling.

De stichting heeft een aantal DVD's in bezit, die je op verzoek voor bepaalde tijd kunt lenen. Voor een overzicht van deze DVD's zie onder de tab 'Lezingen' de 'Filmotheek'. Daar staat een lijst van de titels en van de voorwaarden waaronder de DVD's worden uitgeleend.

HET ACADEMISCH GENOOTSCHAP
De bijeenkomsten van Dante Eindhoven vinden veelal plaats in het Academisch Genootschap, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Zie ook: www.academischgenootschap.nl . Kijk aldaar onder contact/routebeschrijving.

LESLOCATIES
De taalcursussen van Dante Eindhoven vinden plaats in het Sint-Joriscollege college in Eindhoven, de conversatiegroepen hebben les in een aparte ruimte bij Hotel Parkzicht, daarnaast maken we soms gebruik van enkele leslocaties in de regio van Eindhoven.

Lid worden Overzicht