LID WORDEN VAN DANTE EINDHOVEN

 

LIDMAATSCHAP VAN DANTE EINDHOVEN

Het lidmaatschap van Dante Eindhoven biedt de mogelijkheid om lezingen en films bij te wonen, die in de periode september tot en met april worden georganiseerd. Volg je een taalcursus bij Dante Eindhoven dan ben je al automatisch lid.

CONTRIBUTIE
Het boekjaar van Stichting Dante Alighieri Eindhoven loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
De contributie bedraagt € 30 per boekjaar voor het eerste ingeschreven lid en € 25 per jaar voor elk volgend gezinslid, dat woont op hetzelfde adres als het eerste lid. Betaling van de contributie dient elk jaar vóór 1 september te geschieden op onze bankrekening NL52INGB0000012373 t.n.v. Stichting Dante Alighieri Eindhoven.

INSCHRIJVEN
Nieuwe leden van Dante Eindhoven kunnen hier  inschrijven  (Wil je inschrijven voor een cursus, klik dan op Lesrooster). Pas na betaling is de inschrijving afgerond. 
Bestaande leden hoeven zich niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. Door betaling van de jaarlijkse contributie blijf je automatisch ook voor het volgende seizoen lid. Dante Eindhoven kent niet het systeem van automatische incasso van de contributie; je wordt verzocht de contributie zelf over te maken. Pas na betaling is de inschrijving afgerond.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij dat vóór 1 augustus schriftelijk is opgezegd. Dat kan per e-mail aan info@danteeindhoven.nl of desgewenst per post gericht aan de ledenadministratie, p/a Koningin Julianalaan 2, 5582 JV Waalre.