AFMELDEN /OPZEGGEN /STOPPEN

BEËINDIGING CURSUS EN/OF LIDMAATSCHAP

Cursisten die in het nieuwe seizoen géén cursus meer wensen te volgen wordt verzocht dat te melden via info@danteeindhoven.nl .
Vergeet niet om daarbij aan te geven of je al dan niet lid bij Dante Eindhoven wenst te blijven!

Ook Dante leden die willen stoppen met het Dante lidmaatschap verzoeken we zich af te melden via info@danteeindhoven.nl . 

 

lesrooster Overzicht