VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022, POMPEÏ EN HERCULANEUM, LEZING

vrijdag 25 november 2022, om 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16}

 

Nathalie de Haan:

POMPEÏ EN HERCULANEUM, 

nieuw onderzoek in antieke steden 

 

Weinig archeologische sites spreken zo tot de verbeelding als het antieke Pompeï en Herculaneum. De verwoestende uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 maakte in één klap een einde aan het leven in deze welvarende Romeinse provinciesteden vlakbij Napels. De eerste opgravingen begonnen in de achttiende eeuw, na de herontdekking van eerst Herculaneum (1738) en vervolgens Pompeï (1748). Sindsdien hebben talloze bezoekers de fascinatie ervaren die uitgaat van een stad waar het leven bijna tweeduizend jaar geleden abrupt tot stilstand kwam, maar nog steeds zo tastbaar en ook herkenbaar is. In deze lezing wordt ingegaan op recent onderzoek in Pompeï en Herculaneum, waarbij de uitbarsting van de Vesuvius, de geschiedenis van de opgravingen en de bestudering van baden en badcultuur aan bod komen. 

Tijdens de uitbarsting van de Vesuvius was de bouw van een nieuw, groot openbaar badcomplex nog in volle gang. Als deze ‘Centrale Thermen’ – de naam is modern – waren voltooid, zouden zij in voorzieningen en luxe niet hebben ondergedaan voor menig openbaar bad in Rome. Bovendien is het een van de weinige gebouwen uit de Romeinse oudheid dat nooit is afgebouwd, waardoor allerlei details met betrekking tot de bouwpraktijk, techniek en decoratie kunnen worden bestudeerd. Opgravingen op het sportveld van de Thermen leverden tot slot nieuwe kennis op over de eerdere bebouwing van het kavel, een terrein dat al eeuwen in gebruik was voordat besloten werd tot de aanleg van deze nieuwe Thermen, in het hart van Pompeï.

Dr. Nathalie de Haan is archeologe en universitair docent Oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij promoveerde op een proefschrift over Romeinse privé baden en was lange tijd verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). 

Nathalie is een streekgenote van ons. Ze bracht haar jeugd door in Mierlo en behaalde in 1986 haar vwo-diploma aan het Strabrechtcollege in Geldrop.

 

Taal: Nederlands

Leden: gratis

Niet-leden: € 5
Van tevoren aanmelden/reserveren niet nodig.

Lezingen en films Overzicht