INTERESSE IN EEN CURSUS ITALIAANSE KUNSTGESCHIEDENIS?

Dante Eindhoven wil weten of er belangstelling is voor een (korte) cursus geschiedenis van de Italiaanse kunst, en peilt dit onder haar leden.

Dante Eindhoven overweegt een korte cursus Italiaanse kunstgeschiedenis aan te bieden.
Het is de bedoeling, dat deze cursus in eerste instantie aangeboden wordt aan leden van Dante Eindhoven. Met een speciale korting.
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de belangstellenden heeft Dante Eindhoven een kleine enquête rondgemaild.
Tot 1 mei 2022 kon deze vragenlijst ingevuld worden.

Dank voor jullie enthousiaste reacties!

Inmiddels weten we dat er ruime belangstelling is.
Het bestuur van Dante Eindhoven wil deze cursus nog dit cursusjaar ('22-'23) aanbieden.
Via de website en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

 

 

Nieuws Overzicht