VRIJDAG 17 MAART 2023, GEWONE VROUWEN EN ALLEDAAGSE CRIMINALITEIT IN VROEGMODERN ITALIË, LEZING

Vrijdag 17 maart 2023, om 20.00 uur in het AG, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16.

Dr. Sanne Muurling:
 
LA DONNA DELINQUENTE?
 GEWONE VROUWEN EN ALLEDAAGSE CRIMINALITEIT IN VROEGMODERN ITALIË
 
 
Vrouwen spelen doorgaans slechts een kleine rol in onze verbeelding van de geschiedenis van criminaliteit. Dat is vooral waar voor vroegmodern Italië, waar de mogelijkheden van vrouwen veelal als zeer beperkt worden voorgesteld. Gebruikmakend van allerlei verschillende soorten literaire, kunsthistorische, en sociaalhistorische bronnen, gaat deze lezing in op het spanningsveld tussen ideaal en praktijk. Uit de grote diversiteit aan alledaagse scheldpartijen, handgemeen, zware verwondingen en diefstallen in de strafrechtelijke dossiers uit vroegmodern Bologna blijkt dat de realiteit weerbarstiger was dan literatoren hebben gesuggereerd, en dat het beeld van de passieve Italiaanse vrouw moet worden bijgesteld.

Sanne Muurling is sociaal-historicus van de vroegmoderne tijd met een speciale focus op Italië en de (Nederlandse) Republiek. Ze is gepromoveerd op een onderzoek aan de Universiteit Leiden over de geschiedenis van criminele vrouwen in vroegmodern Bologna. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar allerlei facetten van de sociaal-economische geschiedenis van het dagelijks leven, van criminaliteit en armoede tot arbeid en alleenstaand moederschap. Zij is universitair docent Sociale Geschiedenis aan de  de Radboud Universiteit. 

Taal: Nederlands

Leden: gratis

Niet-leden: € 5

 

Lezingen en films Overzicht