27 OKTOBER 2023, VENEZIA È UN PESCE, LEZING door CLAUDIA CAMPAGNA

VENEZIA È UN PESCE, lezing  in het  Academisch Genootschap, Eindhoven.

VENEZIA È UN PESCE, LEZING door CLaudia Campagna
Testo italiano sotto il testo olandese

Leidraad voor deze lezing is het boek ‘VENEZIA È UN PESCE’ van Tiziano Scarpa. Een stadsgids, maar zonder lijsten met restaurants, bars, ijssalons of monumenten, maar juist met verhalen. Elk hoofdstuk van het boek heeft een deel van het lichaam als titel, omdat dit voor de auteur de beste manier is om deze stad, die tussen hemel, aarde en zee is, te leren kennen: door middel van de zintuigen. In haar lezing refereert Claudia Campagna aan een noodzakelijke specifieke mentaliteit en houding van de luisteraars, die een voorwaarde is om de sensitieve tocht door de parel in de lagune te maken. Zij neemt ons mee, onze zintuigen zijn onze gids. Het ruiken, voelen, smaken, praten, stil zijn, allen aspecten die onze herinnering aan een stad bepalen. Het is ons sensitieve geheugen dat boven de rationaliteit staat.

Claudia Campagna is geboren in de omgeving van Venetië, de stad waarin zij vele jaren als dierenarts werkte. De liefde lokte haar uiteindelijk naar Maastricht, waar zij onder meer werkzaam is als docente bij Dante Alighieri Maastricht.

Claudia zal de tekst langzaam uitspreken en wij weten dan ook dat deze lezing ook in grote lijnen te volgen is als je nog geen cursus Italiaans hebt gedaan omdat er ondersteuning is met veel foto's en omdat iedereen natuurlijk al over basiskennis over Venetië beschikt. 

Taal:         Italiaans;
Toegang : Dante Leden en leden van Libera Mente: gratis NA RESERVERING
                 leden van Dante reserveren via info@danteeindhoven.nl
                 leden van LiberaMente reserveren via liberamente040@gmailcom 
                 Belangstellenden die geen lid zijn van Dante of Libera Mente zijn -na reservering via info@danteeindhoven.nl - ook hartelijk welkom en betalen bij binnenkomst : € 7,50;
Locatie:   Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16;

Il filo conduttore di è il libro 'VENEZIA È UN PESCE' di Tiziano Scarpa. Una guida della città, ma senza elenchi di ristoranti, bar, gelaterie o monumenti, bensì con racconti. Ogni capitolo del libro è ha come titolo una parte del corpo, secondo l’autore il modo migliore di conoscere questa città, collocata tra cielo, terra e mare: attraverso i sensi. Nella sua conferenza Claudia Campagna fa riferimento a una mentalità e un atteggiamento specifici necessari da parte degli ascoltatori, che sono un prerequisito per compiere il viaggio con i sensi attraverso la perla della laguna. Claudia ci accompagna, i nostri sensi sono la nostra guida. Odorare, sentire, gustare, parlare, stare in silenzio, tutti aspetti che determinano il nostro ricordo di una città. È la nostra memoria sensoriale che è al di sopra della razionalità.

Claudia Campagna è nata nei pressi di Venezia, città nella quale ha lavorato per molti anni come veterinaria. L'amore alla fine l'ha attirata a Maastricht, dove lavora come insegnante alla Dante Alighieri Maastricht.

Claudia parlerà lentamente e siamo sicuri che questa lezione può essere seguita a grandi linee anche da chi non ha una grossa padronanza della lingua italiana, perché supportata da molte fotografie, inoltre tutti hanno già una conoscenza base di Venezia.

27 ottobre, ore 20.00
Lingua: Italiano
Ingresso per prenotazioni : liberamente040@gmail.com
Dante soci: info@danteeindhoven.nl
Società Accademica di Eindhoven al Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven

Lezingen en films Overzicht