8 MAART 2024, FASCISMO; STORIA E MEMORIA 100 ANNI DOPO, LEZING GIULIA CARTINI

03_08_2024Storia_100_anni_dopo

Een lezing van historica Giulia Cartini. Georganiseerd i.s.m. LiberaMente.
🇮🇹  Conferenza della storica Giulia Cartini. Organizzata in collaborazione con LiberaMente.

 

FASCISME: GESCHIEDENIS EN HERINNERING, HONDERD JAAR LATER

Lezing in samenwerking met LiberaMente Eindhoven.
AANMELDEN vereist*)

Elk jaar wordt in Italië op 25 april la Festa della Liberazione dal Nazifascismo gevierd, een belangrijke dag in de Italiaanse geschiedenis omdat het de bevrijding van Italië van het nazi-fascisme herdenkt, met het einde van de nazi-bezetting en de val van het fascisme. In oktober 1922 vormde Mussolini de eerste fascistische regering op initiatief van koning Vittorio Emanuele III. Met een daad van geweld, de Mars op Rome en met slechts 37 (van de535) fascistische afgevaardigden in het parlement. Honderd jaar later behaalt een kleine partij (Fratelli d'Italia) 26% van de stemmen bij de verkiezingen van september 2022. Samen met Matteo Salvini (Lega 9%) en Berlusconi (Forza Italia 8%) wint Giorgia Meloni een relatieve meerderheid van 44% in het parlement. Dus voor het eerst na de bevrijding van het nazi-fascisme in 1945 heeft Italië een extreemrechtse regering. We kunnen echter niet zeggen dat de meerderheid van de Italianen nationalisten, soevereinen of zelfs racisten en neofascisten zijn geworden. Ook in Italië verkeert de representatieve democratie in een crisis, velen gingen niet stemmen, uit onverschilligheid of omdat ze teleurgesteld waren door linkse partijen. Deze regering vertegenwoordigt slechts een deel van de Italianen. Maar ongetwijfeld groeit ook in Italië de aantrekkingskracht op autoritaire regeringen, op politici die orde en stabiliteit beloven. En de publieke herinnering aan het fascisme is verzwakt in nostalgische visioenen (toen Mussolini er was werkte de staat beter), in geheugenverlies (Italiaanse soldaten pleegden geen oorlogsmisdaden), in zelfveroordelingen (de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van de Joden was de schuld van de Duitsers en Hitler, niet van de Italianen en Mussolini).


Giulia Cartini Historicus, is docente aan het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam en aan de Hogeschool in Utrecht. Aan de Universiteit van Turijn (IT) en Reading (VK) deed ze onderzoek naar vrouwen uit religieuze minderheden in Italië (Joden en Waldenzen). Sinds 2011 geeft zij onderwijs in de geschiedenis en de herinnering aan het nazi-fascisme in Europa.
Ze was onder andere betrokken bij verschillende seminars in het Memorial de la Shoah (Parijs en Berlijn).

Taal:
08 maart 2024, 20.00u
Taal
:            Italiaans, met tussendoor ook korte uitleg in het Nederlands.
*)Toegang : Dante Leden: gratis; Na aanmelding via infoATdanteeindhoven.nl
                     Belangstellende niet/leden zijn welkom en betalen: € 7,50 na aanmelding via infoATdanteeindhoven.nl;
                     Leden van LiberaMente gratis na aanmelden, via liberamente040ATgmail.com
Locatie:       Academisch Genootschap Eindhoven, Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven. Parkeren achterkant via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16};
🇮🇹
8 MARZO 2024, FASCISMO; STORIA E MEMORIA 100 ANNI DOPO, CONFERENZA DI GIULIA CARTINI

Organizzata in collaborazione con LiberaMente.

È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE*)

Ogni anno il 25 aprile si celebra in Italia la Festa della Liberazione dal Nazifascismo. Un giorno importante per la storia italiana perché ricorda la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, con la fine dell'occupazione nazista e la caduta del fascismo. Nell'ottobre 1922, Mussolini formò il primo governo fascista su iniziativa del re Vittorio Emanuele III. Con un atto di violenza, la Marcia su Roma e con soli 37 (su 535) deputati fascisti in Parlamento. Cento anni dopo, un piccolo partito (Fratelli d'Italia) ottiene il 26% dei voti alle elezioni del settembre 2022. Insieme a Matteo Salvini (Lega 9%) e Berlusconi (Forza Italia 8%), Giorgia Meloni conquista la maggioranza relativa del 44% in Parlamento. Per la prima volta dalla liberazione dal nazifascismo nel 1945, l'Italia ha quindi un governo di estrema destra. Tuttavia, non si può dire che la maggioranza degli italiani sia diventata nazionalista, sovranista o addirittura razzista e neofascista. La democrazia rappresentativa è in crisi anche in Italia; molti non hanno votato, per indifferenza o perché delusi dai partiti di sinistra. Questo governo rappresenta solo una parte degli italiani. Ma senza dubbio l'attrazione per i governi autoritari, per i politici che promettono ordine e stabilità, sta crescendo anche in Italia. E la memoria pubblica del fascismo si è indebolita in visioni nostalgiche (quando c'era Mussolini, lo Stato funzionava meglio), in amnesie (i soldati italiani non hanno commesso crimini di guerra), in autocondanne (la Seconda Guerra Mondiale e la persecuzione degli ebrei sono state colpa dei tedeschi e di Hitler, non degli italiani e di Mussolini).


Giulia Cartini Storica, è docente presso l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e la Hogeschool di Utrecht. Presso l'Università di Torino (IT) e di Reading (UK), ha fatto ricerca sulle donne delle minoranze religiose in Italia (ebree e valdesi). Dal 2011 insegna storia e memoria del nazifascismo in Europa.
Tra le altre cose, ha partecipato a diversi seminari presso il Memorial de la Shoah (Parigi e Berlino).

08 marzo 2024, 20.00u
*Ingresso: Soci Dante: gratuito, È necessario prenotare il vostro posto scrivendo una email a info
ATdanteeindhoven.nl;
Sostenitori di LiberaMente: gratuito, È necessario prenotare il vostro posto scrivendo una email a liberamente040ATgmail.com;
Gli interessati che non siano soci Dante/LiberaMente sono benvenuti e pagano: € 7,50,
una email a infoATdanteeindhoven.nl o a liberamente040ATgmail.com;
Indirizzo: Società accademica di Eindhoven, Parklaan 93, 5613 a.C. Eindhoven. Parcheggio sul retro via Fazantlaan {GPS Fazantlaan 16;
 

 

 

 

Lezingen en films Overzicht