IL FILO ROSSO DELLA SCRITTURA; LEZING BIJ LIBERA MENTE

DALLE PITTURE RUPESTI AI DOC DIGITALI IL FILO ROSSO DELLA SCRITTURA
Een lezing in het Italiaans, door Nanda Cremascoli, bij LiberaMente

L'invenzione della scrittura non è una storia di evoluzione da sistemi più primitivi ad altri più evoluti. È piuttosto un'indagine sulla visione mentale della scrittura che popoli diversi ebbero in momenti diversi, in circostanze diverse.

5 aprile 2024
Ingresso ore 19:30
Inizio programma ore 20:00

Wijkcentrum Blixembosch, Overture 2 , 5629 PV Eindhoven

 

Stichting Liberamente organiseert bijeenkomsten voor Italianen in de regio Eindhoven. Maar ook voor belangstellenden met een andere moedertaal. Want iedereen met een warm gevoel voor Italië, het land, de taal, de cultuur en de gastronomie is welkom bij de bijeenkomsten van Libera Mente, 1x per maand op vrijdagavond. Op diverse locaties.

Meer informatie: facebook.com/liberamenteNL
Eénmaal per seizoen organiseren Dante Eindhoven en Liberamente samen een lezing of activiteit. Deze activiteit is dan te vinden in onze agenda's.

 

 

 

Nieuws Overzicht