INFORMATIE VOOR NIEUWE TAALCURSISTEN

Heb je de Open avond op 9 september 2022 gemist?
Geen nood.
Je kunt met je vragen over  b.v. welke groep, welke lesmethode, welke docent, welke lesavond, bellen met de cursuscoördinator a.i.
Janneke Bruintjes: 06 22652769 of mailen:  janneke.bruintjes@danteeindhoven.nl

 

BELANGSTELLENDEN
In de tussentijd informeren en inspireren wij je graag via deze website en via de social Media: Twitter, @DanteEindhoven en via Facebook.com/danteeindhoven.

GRAAG TOT ZIENS IN DE WEEK VAN 19 SEPTEMBER 2022 in de leslocatie op het JorisCollege in Eindhoven.

Lezingen en films Overzicht